top of page
Office-konference

Stressbehandling til din virksomheds ansatte

Jeg tilbyder en række ydelser til virksomheder, som har brug for en god og effektiv portefølje af redskaber til at afhjælpe stress hos deres medarbejdere. Man kan vælge enkelte ting, kombinationer eller den komplette pakke.

De forskellige ydelser er: 

 

Foredrag

Hvad skyldes stress? Hvordan opstår det, og hvad sker der med vores kroppe, når vi udsættes for stressorer og mentalt belastende påvirkning?
Gennem et 2 timers foredrag går jeg i dybden med årsagerne til stress som sygdom og som lidelse. Det er en tilstand, der er stigmatiseret flere steder i samfundet – nogle opfatter det som et påfund eller en måde at være offer på, og anerkender ikke de alvorlige fysiske og mentale konsekvenser, som stress kan have – for ikke at tale om de økonomiske.
I foredraget tager jeg fat i cases, der belyser, hvordan stress giver sig til kende, hvordan lidelsen kan udvikle sig og hvordan et behandlingsforløb giver plads og rum for den enkelte til at kunne komme ud af tilstanden på en styrket måde.
Man kan både forebygge og behandle stress i dag, hvis man har de rigtige redskaber, og foredraget kan dermed også bruges som inspiration til fx en HR-afdeling, der ønsker at tilegne sig disse, til at skabe en mere stressforebyggende virksomhed.

 

Stress-coaching

Stress-coaching kan benyttes i flere faser af lidelsens udvikling. I opløbet kan man være med til at strukturere et forløb, som kan være med til at forebygge at lidelsen blusser op. Ved at få lavet en god analyse af stressorer – faktorer der påvirker den enkelte til at fremprovokere stressreaktioner, kan man lave en handlingsplan, der kan slå tilstanden ned og i mange tilfælde fjerne stresssymptomerne helt. 

Den hårdt ramte ansatte med stress vil også få glæde af coaching. Her tilrettelægges forløbet seriøst i forhold til at sikre den bedst mulige behandling. Forløbets længde afhænger af niveauet af stress, og det er i flere tilfælde svært at sige, præcis hvor længe et forløb varer. Det er vigtigt at den stressramte har de rigtige værktøjer og har minimeret de fysiske symptomer før behandlingen endeligt kan afsluttes. Går man for tidligt tilbage til gamle vaner, kan man ofte forværre stresstilstanden, som i de værste tilfælde kan invalidere personen og holde vedkommende ude fra arbejdsmarkedet i lange perioder. Derfor er denne coaching form ofte med til at sikre, at man får løst problemet med stress og får sluset de stressramte tilbage på arbejdsmarkedet på en ordentlig måde igen.

 

Workshops

Case-baseret session, hvor flere deltagere gennem øvelser kan nå i dybden med nogle af årsagerne til stress og bedre forstå symptomerne. Man lærer at monitorere sine symptomer, og hvad man kan gøre for at respondere på sine faresignaler. Der fokuseres på konkrete handlinger, som kan ændre hverdagen for den enkelte. Derudover lærer man som pårørende nogle teknikker til at tackle den stressramte, og få viden omkring, hvilke emotioner man skal være opmærksom på, og hvad man kan gøre for at hjælpe. En god plan for den stressramte kan være afgørende for, at man kommer videre. Endnu bedre kan det være at fange symptomerne i opløbet og få lagt en strategi, inden lidelsen udvikler sig til et alvorligt niveau. Denne workshop kan være egnet for både arbejdsgivere, ledere og ansatte og kan vinkles til målgruppen, så budskabets relevans er strømlinet til behovet.

 

Redskaber til din Human Ressource-afdeling

Som konsulent har jeg en række løsninger, som kan implementeres i din virksomhed, hvis den skal styrkes i forhold til at imødekomme tilfælde af stress eller forebygge nye tilfælde. Det kan være ritualer, der kan indføres for afdelinger i form af ledelsessamtaler med et bestemt afsæt, det kan være hjælp til at skride ind, såfremt en medarbejder viser træk af mistrivsel og en måde at genkende disse på, det kan være ledelsestræning i håndtering af stressramte medarbejder, så man uden at kompromittere lovgivningen sikrer den bedst mulige håndtering af situation osv.
 

Foggy Pier
bottom of page